Ruský překladač vět a textů

Zbývá 1000 znaků. Přeložit z: do:

Překlad z ruštiny do češtiny a naopak

S ruským překladačem si budete rozumět

Ruština je jazyk naší mateřštině velice blízký. Tento slovanský jazyk byl dříve v našich školách jazykem povinným, takže starší generace neměla s jeho užíváním problém. Ruština je stále úředním jazykem nejen v Rusku, ale také v Bělorusku, Kazachstánu a Kyrgyzstánu. Jedná se o velmi bohatý a zajímavý jazyk.

Určité úskalí by mohlo představovat ruské písmo, azbuka, která vám na první pohled bude připomínat spíše šifru. Ruský překladač vám zde poskytne neocenitelnou pomoc, texty psané v azbuce vám přeloží do češtiny okamžitě a stejně tak slova a texty z češtiny převede do ruské azbuky.

Vzhledem k blízkosti obou jazyků a bohatému česko-ruskému a rusko-českému slovníku zvládne ruský překladač i těžší věty a souvětí do 1000 znaků. Musíte si však dát pozor na slova, která vypadají v obou jazycích napohled stejně, přesto mají jiný význam jako např. již klasické krásnyj = červený. Těchto chyb se s ruským překladačem vyvarujete.

česko-ruský překladač vět

Ruština je stále žádaným jazykem

I když na nějakou dobu zájem o ruštinu poklesl, v současnosti poptávka po rusky hovořících lidech stoupá. Rusko je stále zajímavým obchodním partnerem a být schopen komunikovat s Rusy v jejich mateřštině znamená být o krok napřed. Mnoho slov je češtině podobných a se zbytkem pomůže ePřekladač. Překlad do ruštiny pro vás bude mnohem lehčí než například francouzský překlad.

Chystáte se na návštěvu Ruska, jehož některé části pro nás mohou být zcela neobvyklým prostředím? Nemůžete počítat s tím, že se všude domluvíte pomocí některého jiného světového jazyka. Základy ruštiny, fráze, slova i věty potřebné pro cestování a všechny potřeby s ním spojené vám nabídne právě online překladač.

ePřekladač budete mít všude sebou tam, kde je připojení k internetu. Služba je naprosto zdarma, nemusíte mít strach ani z toho, že byste práci s ním nezvládli. Uživatelské rozhraní je jednoduché. Na jedné straně vložíte text a označíte výchozí jazyk, pak zvolíte cílový jazyk překladu a přeložený text máte okamžitě k dispozici.

Ruský překladač přeloží i celé věty

Výhodou ruského překladače, kterou oceníte jak na soukromých, tak pracovních cestách, je především to, že si můžete přeložit celé obraty, které právě potřebujete. Někdy není překlad úplně přesný, překladač může mít problém s vlastními jmény, ustálenými slovními spojeními, básnickými obraty nebo složitými souvětími.

Text nesmí být také moc dlouhý, proto si ho rozdělte na části, aby výsledkem byl co nejvěrnější ruský překlad. Potřebujete-li překládat odbornou terminologii, důležité texty či právní dokumenty, nechte si výsledek ještě zkontrolovat profesionálem.

Ruský překladač využijete i ve školní výuce. Dá se použít jako slovníček nebo jako pomocník při tvorbě referátů, seminárních prací a jiných úkolů v cizím jazyce. Máte-li však za úlohu překlad, počítejte s tím, že ho překladač nemusí vypracovat zcela podle představ vás i učitele.