Čínský překladač vět zdarma

Zbývá 1000 znaků. Přeložit z: do:

Překlad z čínštiny do češtiny

S čínským překladačem se domluvíte ve spisovné čínštině

Čína je pro nás exotickou a lákavou zemí. Mnozí lidé se však cesty do této nesmírně zajímavé země obávají, protože se domnívají, že se nebudou umět domluvit. Většina Číňanů sice umí anglicky, ale nikdy není na škodu, zvládnout alespoň základy jazyka země, do které se vydáte. Se slovní zásobou vám výrazně vypomůže online překladač do čínštiny a naopak.

Tento jazyk je nejrozšířenějším jazykem na světě, mluvenou podobu užívá přes 1,2 miliardy lidí. Má velké množství dialektů, známé jsou například kantonština, mandarínština, nářečí wu a další. Vzhledem k ekonomickému rozvoji se čínština stává velice populární, čemuž se přizpůsobují i online překladače s bohatou nabídkou možností překladů.

Překládat online můžete jak z češtiny do čínštiny, tak z čínštiny do češtiny. Neomezujte svou konverzaci s místními obyvateli jen na angličtinu, kterou nemusejí všichni ovládat, zvláště v zaostalejších oblastech, kde je část obyvatel i negramotná. Komunikaci vám v takých případech usnadní čínský překladač, který vám dodá jak slova, tak celé věty právě v tomto jazyce.

česko-čínský překladač vět

Mluvená nebo psaná čínština?

I když se budete domnívat, že čínština je složitá a v jednotlivých oblastech jsou značné jazykové rozdíly, překladač používá spisovnou standardní čínštinu, která je oficiálně kodifikovaná, a tedy všem srozumitelná. Jen pozor na jazykové perličky a úsloví, s těmi by si překladač uspokojivě neporadil.

Pro Čechy je rozdíl v jazyce nejvýraznější v psané formě. Podobně jako překlady z ruštiny mají i překlady v čínštině rozdílné písmo. V ruštině jsou však znaky pro jednotlivá písmena, zatímco čínština má znaky pro slabiky. Těch existuje několik tisíc, proto není divu, že s nimi někdy mají problém i samotní Číňané.

Psaný projev je sice složitý, ale je jednotný, na rozdíl od mluvené řeči. Pokud byste se s někým nedomluvili, můžete mu text ukázat v psané podobě právě díky překladači. A domluvit se můžete i bez znalosti písma, čínská gramatika je kouzelně jednoduchá, nerozlišuje rody a má jednoduché používání časů.

Čínský překlad se vám bude líbit

Použití překladače zvládnete lehce. Do levého pole napíšete text, který potřebujete přeložit, a v pravém poli se vám po zadání cílového jazyka objeví čínský překlad – v čínských znacích. Pokud použijete slova, která překladač nezná, zapíší se tato v původním změní a v latince. Takto se chovají například vlastní jména, která se do čínských znaků nepřepíší.

Čínské znaky jsou zajímavé a půvabné. Budete – li překládat text z čínštiny do češtiny, je nejlepším způsobem překladu původní text zkopírovat – čínské znaky sami zkrátka nepřepíšete. Přeložený text se vám pak objeví v latince.

Rozhodně nespoléhejte na tištěný česko-čínský a čínsko-český slovník, hledání v něm by bylo zdlouhavé. V online překladači přeložíte rovnou celé věty nejen rychle, ale také bezplatně. A překladač budete mít k dispozici stále.